پاورپوینت بررسی انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

پاورپوینت انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی در 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی در 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

فصل اول

انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

بخش دوم

گروه حسابها در حسابداری دولتی.

گروه حساب داراییهای ثابت عمومی

دارایی ثابت عمومی

گروه حساب بدهی های بلند مدت عمومی

طبقه بندی دیگری از حسابهای مستقل

حساب مستقل جاری نا محدود

حسابهای مستقل جاری محدود

حسابهای مستقل وجوه موقوفه

حساب مستقل دارایی های ثابت

حسابهای مستقل که در ایران نگه داری می شوند

حساب های مستقل برای وجوه امانی

حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

حسابهای مستقل وجوه جاری

حساب مستقل وجوه عمرانی

حساب مستقل وجوه اختصاصی

حساب های مستقل برای وجوه امانی

حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان

حساب های مستقل وجوه سپرده

حساب مستقل صندوق بازنشستگی مربوط به کارکنان دولت

حساب مستقل صندوق پس انداز وام

خصوصیات مشترک حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

خصوصیات حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای

مشاهده قیمت و دانلود سریع