سورس بارگزاری تصویر با Asp.Net Core

سورس کد آپلود در Asp.Net Mvc Core 2 . با بررسی صحت محتوای اپلود و حجم و اندازه تصویر و جلوگیری از اپلود غیرمجاز.

مشاهده قیمت و دانلود سریع

در این سورس که با زبان برنامه نویسی Asp.Net Mvc Core 2 نوشته شده است امکان بارگزاری فایل های تصویری به صورت حرفه ای فراهم شده است.

از امکانات این سورس

1. جلوگیری از بارگزاری فایل های غیر تصویری

2.جلوگیری از بارگزاری تصویر با حجم بیش از اندازه (حجم توسط مدیرسایت مشخص میشود)

3.جلوگیری از بارگزاری تصویر با ابعاد غیر مجاز

4.جلوگیری از بارگزاری اپلودر بدون محتوی ( بررسی نال نبودن)

مشاهده قیمت و دانلود سریع