بررسی بزه‎ ديدگی اطفال بزهكار

بررسی بزه‎ ديدگی اطفال بزهكار در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی بزه‎ ديدگی اطفال بزهكار در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه و مباني نظري

گذري تاريخي

پيدايش بزه‎ديده شناسي و سير تكاملي آن

مباني نظريِ بزه‎ديده شناسي اطفال

روش تحقيق

يافته‎هاي پژوهش

نتيجه‎گيري نهايي و ارائه‎يِ چند پيشنهاد

چند پيشنهاد عملي

پي نوشت‎ها

 

قسمتی از متن

چكيده:
در اين نوشتار پس از ذكر پيشينه‎يِ تاريخي بزه ديده در فرايند كيفري و نگاهي مختصر به تاريخچه‎يِ بزه ديده شناسي، در مورد مباني نظري بزه‎ديدگي اطفال سخن به ميان آمده و بي‎توجهي به «وضعيت خاص» اطفال چون كم سن و سال بودن، وابستگي به پدر و مادر، نياز به محبت، همنشيني با همسالان كژرو و نظاير آن، از يك سو و از سوي ديگر، بي توجهي به اين «وضعيت خاص» از سوي نهادهاي كيفري متولي و جامعه، به عنوان مبناي بزه‎ديدگي اطفال به شمار آمده است.
در تهيه‎يِ پرسشنامه‎‎يِ اجرايي نيز سعي گرديد كه اين بي توجهي‎ها به صورت پرسشنامه از مددجويان مطرح گردد. يافته‎ها حاكي از آن بود كه عواملي چون، زندگي در محله‎هايِ بدنام و فقير، فقر، مشكلات و نارسايي‎هاي خانوادگي، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محيط‎هاي محل گذران محكوميت و بي‎كاري مددجويان ـ كه خود موجب روي آوردن آنان به آموزش فنون بزهكارانه است در بزه‎ديدگي اطفال و تكرار آن مؤثرند و نارسايي‎هاي نظام كيفري ما نيز اين امر را تشديد مي‎كند.
در پايان هم به منظور پيشگيري از بزه‎ديدگي اطفال؛ ايجاد زمينه‎يِ حضور وكيل در محاكمات كيفري، ايجاد زمينه‎هاي كار اجباري همراه با كارمزد به جاي نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، تشكيل دادگاه كيفري اطفال با صلاحيت ذاتي و استفاده از يك رژيم كيفري خاص و مسئوليت نقصان يافته، پيشنهاد گرديده است...

مشاهده قیمت و دانلود سریع