بررسی قلمرو حقوق در زمان و مكان

بررسی قلمرو حقوق در زمان و مكان در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی قلمرو حقوق در زمان و مكان در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

چكيده

مكان و زمان 

حدود

حد زنا

ويژگي هاي حدود

فلسفه حدود 

اهميت اجراي حدود

تعزيرات

ويژگي هاي تعزير

فلسفه تعزيرات

حدود و مقتضيات زمان و مكان

ملاك تشريع احكام در اسلام

ملاكات احكام و مقتضيات زمان 

نقش زمان و مكان در اقامه حدود

مجرم بيمار

اجراي حد در غير حرم

حد و زن يهودي 

عفو مجرمان در زمان جنگ

حد و سرزمين دشمن

عفو زنان بي شوهر

حد و سرقت 

نقش زمان و مكان در اجراي تعزيرات

توسعه قلمرو تعزيرات

منابع

 

قسمتی از متن

چكيده: 
فلسفه تشريع نظام كيفري اسلام، تشكيل جامعه سالم بر مبناي سالم سازي محيط زندگي و پيشگيري از جرائم است، تا بشر در پي آشنايي به وظايف فردي و اجتماعي اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداري ورزد و در صورت عدم تأثير اين راهكارها، مجازات دنيوي (حدود و تعزيرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپايي حدود، مصالح بنيادين جامعه پاسداري شود و با اجراي تعزيرات بزهكاران تأديب و اصلاح شوند، در اين گفتار آنچه مطمح نظر است، نقش زمان و مكان در قلمرو حدود و تعزيرات مي باشد. حدود، كيفرهاي منصوص شرعي هستند كه زمان  و مكان تنها در اجراي آن نقش دارند، اما تعزيرات كه تعيين و اجراي آن بر عهدة حاكم شرع است، نقش آفريني زمان و مكان در آن بيشتر محسوس بوده، به طوري كه در ملاك اصلي تعزير كه كمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضيات، عدول از آن در مواردي به دلايلي خاص به چشم مي خورد و مجازاتي همسنگ حدود پيدا نموده است. از نظر تاريخي قديمي ترين مقرراتي كه با پيدايش زندگي اجتماعي بشر به وجود آمده و همگام با پيشرفت علمي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات كيفري است. امروزه اين واقعيت را كم و بيش همگان پذيرفته اند زندگي اجتماعي در صورتي مطلوب است كه نظمي بر آن حاكم باشد. از اين منظر هر جامعه اي براي تنظيم روابط اجتماعي خود به قانون از جمله مقررات جزايي نيازمند است...

مشاهده قیمت و دانلود سریع