تحلیل و بررسی قتل نفس

تحلیل و بررسی قتل نفس در 62 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی قتل نفس در 62 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

بررسي نظري خودکشي

خودکشي

رفتار هاي قبل ازخودکشي

سلامت جسمي ورواني 

محيط زندگي 

شاخص هاي مهم رفتاري قبل از خودکشي

بيماري هاي رواني 

افسردگي 

شيوه هاي خودکشي 

انواع خودکشي 

انواع  اجتماعي خودکشي (طبقه بندي دورکيم ) 

خودکشي خودخواهانه

خودکشي دگر گرايانه 

خودکشي آنوميک

خودکشي تقديرگرايانه 

انواع رواني خودکشي 

اهداف خودکشي 

علل خودکشي 

خصوصيات مشترک انواع خودکشي

بررسي انگيزه هاي خودکشي 

عوامل رواني

انگيزه هاي رواني 

عوامل فرهنگي 

علل اجتماعي – انساني 

علل اجتماعي- طبيعي

عوامل اقتصادي

راه هاي پيشگيري از خودکشي

بررسي تجربي خودکشي : مورد ايران

علل خودکشي در ايران

رابطه خودکشي با سن- جنس 

زنان و خودکشي 

تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه

تعريف قتل عمدي 

انديشه يا افكار خودكشي

ژست خودكشي

تهديد به خودكشي 

اقدام به خودكشي 

خودكشي‌هاي تقليدي

خودكشي گروهي

نتيجه گيري 

كتابنامه

منابع

 

قسمتی از متن

چكيده
هر چند مطالعات خودکشي، معمولاً سه پديده‌ي مهم: افکار خودکشي، اقدام به خودكشي و خودكشي موفق را بررسي مي‌كنند، نظر به اين كه در دهه گذشته تفكيك اصطلاحات كاربردي و پژوهشي در خودكشي گرايي، منجر به سنجش دقيق‌تر اين حوزه در كار باليني و افزايش توجه روزافزون به حيطه‌هاي ديگر خودكشي (مانند پيشگيري و درمان) شده است، خودکشي از آسيب هاي مهم فردي و اجتماعي است که به طور متوسط در ميان معتادان و بيماران رواني بيشتر است .فرد خودکش بر اين باور است که در زندگي به اهداف و اميال خود نرسيده است و زندگي مفهوم خود را از دست داده است ومرگ بهتر از آن قلمدادمي شود.

مشاهده قیمت و دانلود سریع