گزارش کار آزمایش بررسی ارتعاشی پاندول مركب و مثبت و محاسبه دوره تناوب و شعاع گراسيون ميله

گزارش کار آزمایش بررسی ارتعاشی پاندول مركب و مثبت و محاسبه دوره تناوب و شعاع گراسيون ميله در 9 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

گزارش کار آزمایش بررسی ارتعاشی پاندول مركب و مثبت و محاسبه دوره تناوب و شعاع گراسيون ميله در 9 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

هدف

مقدمه

وسايل مورد نياز

تئوري آزمايش

روش انجام آزمايش

منحنی T2h بر حسب h2  

بدست آوردن مقدار g به صورت عملي و آزمايشگاهي با استفاده از نمودار

محاسبه مقدار K تئوري و عملي

محاسبه مقدار دومی برای h

كاربردها

عوامل ايجاد خطا

محاسبه طول پاندول

 

بخشی از متن

جسم صلبی را در نظر بگیرید که از یک نقطه آویزان شده است و می‌‌تواند آزادانه حول آن نقطه دوران کند. فرض کنید محور دوران از مرکز جرم جسم عبور نمی‌‌کند و مکان هر نقطه روی جسم صلب به وسیله زاویه θ بین خط قائم و خط واصل بین آن نقطه و نقطه o که دوران حول آن صورت می‌‌گیرد، مشخص می‌‌شود. زاویه θ را به خطی اختصاص می‌‌دهیم که از مرکز جرم و نقطه ثابت o می‌‌گذرد و با محور قائم ساخته می‌‌شود.

مشاهده قیمت و دانلود سریع