گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنايی و بررسی فرمان دهنده های مكانيكی)

گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنايی و بررسی فرمان دهنده های مكانيكی) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

گزارش کار آزمایشگاه گاورنر (آشنايی و بررسی فرمان دهنده های مكانيكی) در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

هدف

مقدمه  و تئوری

گاورنر ساده

Porter Governor

گاورنر Proell

گاورنر Hartnell

حمايت و عدم حمايت

عدم حساسيت

پايداري

روش انجام آزمايش

محاسبات تئوري گاونر Porter

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

جدول مقادير آزمايشگاهي و محاسبه درصد خطا

محاسبه مقادير تئوري گاونرProell

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

محاسبات گاورنر hartnell

حالت 1

مقادير تئوري

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 2

مقادير تئوري

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 3

مقادير تئوري

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 4

مقادير تئوري

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 5

مقادير تئوري

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

حالت 6

مقادير تئوري

مقادیر آزمایشگاهی

منحنی سرعت رفت و برگشت بر حسب موقعیت کشویی

مشاهده قیمت و دانلود سریع