گزارش کار آزمایشگاه ارتعاشات آزاد پيچشی (بدست آوردن پريود نوسانات، ممان اينرسی و ضريب ارتجاعی پيچشی)

گزارش کار آزمایشگاه ارتعاشات آزاد پيچشی (بدست آوردن پريود نوسانات، ممان اينرسی و ضريب ارتجاعی پيچشی) در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

گزارش کار آزمایشگاه ارتعاشات آزاد پيچشی (بدست آوردن پريود نوسانات، ممان اينرسی و ضريب ارتجاعی پيچشی) در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

هدف

ئوري آزمايش

شرح دستگاه

نحوه انجام آزمايش

روش تعيين ممان اينرسي

محاسبه ممان اينرسي ديسك بزرگ

ممان اينرسي ديسك كوچك

محاسبه ممان اينرسي با ديسك جانبي كوچك

ديسك كوچك با وزنه جانبي كوچك

تكميل جداول

جداول

منحنی

نتیجه گیری

مشاهده قیمت و دانلود سریع