پکیج مدلسازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی تیر یک سر گیردار در محیط سالیدورک

پکیج مدلسازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی تیر یک سر گیردار شامل 8 فایل در محیط سالیدورک

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پکیج مدلسازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی تیر یک سر گیردار شامل 8 فایل در محیط سالیدورک

 

فهرست مطالب

مدلسازی یک تیر سه بعدی در محیط سالیدورک

ایجاد یک STUDY  تحیل استاتیکی

اختصاص جنس مواد برای قطعه

اعمال قید و نیروی کششی

مش بندی کردن مدل

مشاهده نتایج تحلیل استاتیکی

 

توجه: برای باز کردن فایل ها از نرم افزار سالیدورک استفاده شود.

مشاهده قیمت و دانلود سریع