پکیج مدلسازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی پایه فولادی در محیط سالیدورک

پکیج مدلسازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی پایه فولادی شامل 18 فایل در محیط سالیدورک

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پکیج مدلسازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی پایه فولادی شامل 18 فایل در محیط سالیدورک

 

فهرست مطالب

مدلسازی پایه فولادی در محیط سالیدورک

ایجاد یک STUDY  تحیل استاتیکی

اختصاص جنس مواد برای قطعه

اعمال قید و نیروی کششی

اعمال فشار داخلی

مش بندی کردن مدل

مشاهده نتایج تحلیل استاتیکی

ارزیابی ایمنی طرح

تهیه گزارش از STUDY

 

توجه: برای باز کردن فایل ها از نرم افزار سالیدورک استفاده شود.

مشاهده قیمت و دانلود سریع