تحلیل و بررسی معاونت در جرم

تحلیل و بررسی معاونت در جرم در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی معاونت در جرم در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

تعريف لغوي معاونت در جرم

تعريف معاونت در جرم از نظر حقوقي

وجه تمايز معاون با شريك جرم از حيث ماهيت عمل مجرمانه

عناصر و اركان معاونت در جرم

مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلي

مبحث دوم : ركن مادي معاونت در جرم

مصاديق معاونت در جرم در قانون جزا

ركن معنوي معاونت در جرم

منابع

 

قسمتی از متن

تعريف لغوي معاونت در جرم
عون در لغت به معناي كمك كردن آمده است همانطور كه در مجمع البحرين آمده است:العون:الظهير علي الامر و الجمع اعوان.ونيز علامه ابن منظور در لسان العرب چنين معنا كرده است :العون الظهيرعلي الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فيه سوا ،و قديحكي سي تكسيره اعوان . بنابر تعريف لغوي معناي معاونت در جرم همان كمك كردن مجرم در عمل مجرمانه اوست.

تعريف معاونت در جرم از نظر حقوقي

از نظر حقوقي معاونت در جرم را مي توان به صورت ذيل تعريف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعريف نكرده است : 
معاونت در جرم عبارت است از همكاري با فاعل يا شريك جرم به يكي از صور معينه قانوني، بدون مداخله در عمليات اجرايي جرم ، قبل يا مقارن با وقوع آن. 

مشاهده قیمت و دانلود سریع