گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تست حرکت و تست sh2

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تست حرکت و تست sh2 در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تست حرکت و تست sh2 در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

تست حرکت و تست sh2

swimming

swarming

gliding

twitching

darting

sliding

محیط کشت  SIM

تست Sh2

مشاهده قیمت و دانلود سریع