گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش سالکوفسکی (تشخیص کلسترول)

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش سالکوفسکی (تشخیص کلسترول) در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش سالکوفسکی (تشخیص کلسترول) در 5 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

عنوان آزمایش

هدف آزمایش

اساس آزمایش

تئوری آزمایش

اسیدهای چرب  

چربی‌های خنثی

موم‌ها

فسفو لیپیدها

اسفنگو لیپیدها

استروییدها

وسایل آزمایش

روش آزمایش

مشاهده قیمت و دانلود سریع