گزارش کار آزمایشگاه با عنوان مطالعه آناتومی گیاهان (C3 C4 CAM)

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان مطالعه آناتومی گیاهان (C3 C4 CAM) (بررسی میکروسکوپی برگ خرزهره ، ذرت و اشک تمساح) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان مطالعه آناتومی گیاهان  (C3 C4 CAM) (بررسی میکروسکوپی برگ خرزهره ، ذرت و اشک تمساح) در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

عنوان آزمایش

هدف آزمایش

تئوری آزمایش

وسایل آزمایش

روش آزمایش

نتیجه گیری و مشاهدات

برش عرضي برگ ذرت

برگ گیاهان دو لپه‌ای

مشاهده قیمت و دانلود سریع