بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی

بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

اشخاص حقيقى

اهليت تمتع

اهليت استيفاء

ساير حقوق مربوط به اهليت

قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

اجرای تعهد تجاری

مقررات خاص دعاوی تجاری

تعهدات براتی

محو تعهد تجاری

مهلت های تجاری

اشخاص حقوقى

تابعيت شخص حقوقى

اقامتگاه شخص حقوقى

انواع اشخاص حقوقى

اشخاص حقوقى عمومى

اعمال حاکميت

اعمال تصدى

حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقى

منابع    

 

قسمتی از متن

اشخاص حقيقى 
اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهليت نيز مىگويند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهليت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگويد: اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهليت حمل چنين مىگويد: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود بنابراين لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکاليفى است که قانون آن را به رسميّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهليت مدنى يعنى اهليت تمتع و استيفاء تعبير نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر يک توضيحات مختصرى داده شود. 
اهليت تمتع 
عبارت است از قابليت و صلاحيتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق يا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، يا پير، يا مرد يا زن، يا سفيه يا مجنون از اين حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگويند و کليه افراد زنده حتى حمل داراى چنين قابليتى هستند... 

مشاهده قیمت و دانلود سریع