تحلیل و بررسی در مورد دیه

تحلیل و بررسی در مورد دیه در 73 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی در مورد دیه در 73 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض

موارد تبدیل قصاص به دیه

آیات مربوط به دیه

ماهیت دیه

عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

میزان دیه

تغییر دیه بر حسب زمان و مکان

تغییر دیه بر حسب جنسیت

دیه ی اعضا

دیه ی منافع

توابع

مهلت پرداخت دیه

چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

منابع و مآخذ

 

قسمتی از متن

مقدمه
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

مشاهده قیمت و دانلود سریع