بررسی علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن

بررسی علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

عوامل موثر در ايجاد انحراف

عوامل زيستي يا اثر وراثت در انحراف

علل رواني،‌ عاطفي

علل و عوامل فرهنگي

دگرگوني سريع فرهنگي

عوامل اجتماعي

خانواده

مدرسه

اجتماع و مردم

عوامل اقتصادي انحراف

عوامل سياسي انحراف

تدابير پيشگيرانه در خصوص جرم و انحراف

اقدامات پيشگيرانه در جنبه فرهنگي

اقدامات پيشگيرانه در جنبه اجتماعي

جلوگيري از آلودگي

مدرسه و تربيت

اقدامات پيشگيرانه در جنبه سياسي

محيط

منابع

 

قسمتی از متن

مقدمه
هيچ مجرمي از مادر خود مجرم و تبهكار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتي پاك خلق شده و پس از تولد در دوران اوليه زندگي، پاك و معصومند و اين تا زماني است كه توسط شرايط خاص محيط خانوادگي، اجتماعي و پرورش به گناه آلوده نشوند  زيرا چگونگي رفتار و شخصيت افراد بيشتر به چگونگي محيط اجتماعي و اقتصادي و تربيتي آنها بستگي دارد، بنابراين توجه به اين واقعيت ضروري بنظر مي رسد كه جرم و جنايت يا بعبارت بهتر بيماريهاي اجتماعي مانند بيمارييهاي جسمي مسري هستند و اگر قبل از ايجاد انگيزه وقوع جرم بفكر اصلاح و از بين بردن علل ارتكاب جرم نيافتند ممكن است به ديگران نيز سرايت كند كه عواقب سنگين و غير قابل جبراني در پي دارد بصورتي كه: بر اثر ازدياد جرم وجنايت قدرت كنترل در جامعه هر روز ضعيف تر و بالطبع بر مقدار مجرمين افزوده مي گردد...

مشاهده قیمت و دانلود سریع