تحلیل و بررسی شبيه‌ سازی حرارتی

تحلیل و بررسی شبيه‌ سازی حرارتی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی شبيه‌ سازی حرارتی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه    

SA چيست؟    

مقايسه SA با تپه‌نوردي   

معيار پذيرش (يك حركت)    

رابطه‌ي بين SA و حرارت فيزيكي   

اجراي SA 

برنامه سرد كردن    

درجه حرارت آغازين    

درجه حرارت پاياني    

كاهش درجه حرارت در هر مرحله   

تكرار در هر دما   

تابع هزينه    

همسايگي    

روش حل TSP با SA 

نتيجه گيري  

منابع    

 

قسمتی از متن

مقدمه

سيستم‌هاي پيچيده اجتماعي تعداد زيادي از مسائل داراي طبيعت تركيباتي  را پيش روي ما قرار مي‌دهند. مسير كاميون‌هاي حمل و نقل بايد تعيين شود، انبارها يا نقاط فروش محصولات بايد جايابي شوند، شبكه‌هاي ارتباطي بايد طراحي شوند، كانتينرها بايد بارگيري شوند، رابط‌هاي راديويي مي‌بايست داراي فركانس مناسب باشند، مواد اوليه چوب، فلز، شيشه و چرم بايد به اندازه‌هاي لازم بريده شوند؛ از اين دست مسائل بي‌شمارند. تئوري پيچيدگي به ما مي‌گويد كه مسائل تركيباتي اغلب پلي‌نوميال  نيستند. اين مسائل در اندازه‌هاي كاربردي و عملي خود به قدري بزرگ هستند كه نمي‌توان جواب بهينه آنها را در مدت زمان قابل پذيرش به دست آورد. با اين وجود، اين مسائل بايد حل شوند و بنابراين چاره‌اي نيست كه به جواب‌هاي زير بهينه  بسنده نمود به گونه‌اي كه داراي كيفيت قابل پذيرش بوده و در مدت زمان قابل پذيرش به دست آيند.

چندين رويكرد براي طراحي جواب‌هاي با كيفيت قابل پذيرش تحت محدوديت زماني قابل پذيرش پيشنهاد شده است. الگوريتم‌هايي هستند كه مي‌توانند يافتن جواب‌هاي خوب در فاصله مشخصي از جواب بهينه را تضمين كنند كه به آن‌ها الگوريتم‌هاي تقريبي مي‌گويند. الگوريتم‌هاي ديگري نيز هستند كه تضمين مي‌دهند با احتمال بالا جواب نزديك بهينه توليد كنند كه به آن‌ها الگوريتم‌هاي احتمالي گفته مي‌شود. جداي از اين دو دسته، مي‌توان الگوريتم‌هايي را پذيرفت كه هيچ تضميني در ارائه جواب ندارند اما براساس شواهد و سوابق نتايج آن‌ها، به طور متوسط بهترين تقابل كيفيت و زمان حل براي مسئله مورد بررسي را به همراه داشته‌اند. به اين الگوريتم‌ها، الگوريتم‌هاي هيوريستيك گفته مي‌شود...

مشاهده قیمت و دانلود سریع