تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی

تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحقیق کودکان و وسایل ارتباط جمعی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

کامپیوتر ، اینترنت ،کودکان و نوجوانان

چكيده

مقدمه

مشكلات جسمي

براي پيشيگري از سندرم بينايي كامپيوتر در كودكان 

صدمات سيستم اسكلتي

چاقي

اثر اينترنت بر مهارتهاي اجتماعي

اينترنت و خانواده

اعتياد الكترونيكي

بازيهاي رايانه‌اي

نگاهى نو به دنياى کودک و تلويزيون

کودکان و رسانه‌های جمعی

رسانه‌های ویژه کودکان

وضعیت کنونی رسانه‌های کودک

تنوع برنامه‌ها و تماشاگران

وسائل ارتباط جمعي

نتيجه گيري

منابع


قسمتی از متن

کامپیوتر ، اینترنت ،کودکان و نوجوانان

فناوري كامپيوتر بطور وسيع در جامعه گسترش پيدا كرده است و با تمامي جنبه هاي زندگي از مدرسه تا محل كار، خدمات بانكي، خريد و فروش، پرداخت ماليات و حتي راي گيري تلفيق شده است. امروزه اين فناوري نقش مهمي در زندگي كودكان ايفاء مي كند واين نقش بسرعت در حال افزايش است. بطوريكه تعداد كودكان 17-2 سال كه كامپيوتر را در منزل استفاده مي كنند از 48% در سال 1996 به 70% در سال 2000 صعود كرده است. استفاده از اينترنت نيز از 15% به 52% دراين دور‌ه 5 ساله افزايش پيدا كرده است. اما آيا اين فناوري زندگي كودكان را بهبود مي بخشد.

مشاهده قیمت و دانلود سریع