بررسی پرورش اعتماد به نفس در كودكان

بررسی پرورش اعتماد به نفس در كودكان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی پرورش اعتماد به نفس در كودكان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

غرض از اعتماد به نفس

ضرورت وجود اعتماد به نفس

زيان عدم اعتماد به نفس

برخي از نشانه هاي كودك بي اعتماد

حالات فرد فاقد اعتماد به نفس 

علل عدم اعتماد به نفس

برخي از عواملي كه بي اعتمادي را تشديد مي كنند

لزوم ايجاد اعتماد به نفس 

امكان ايجاد آن

سنين آمادگي

طريق پرورش اعتماد به نفس

تقويت عزت نفس كودكان

چگونگي ايجاد اعتماد به نفس در کودکان

آموزش اعتماد


قسمتی از متن

غرض از اعتماد به نفس

غرض ما از اعتماد به نفس ، وجود قدرت و اتكايي مستقل در نفس است كه در سايه آن ، آدمي بدون چشمداشت كمك و مدد ديگران كاري را آغاز كرده و مي كوشد آن را به فرجام برساند.

ذكر اين نكته ضروري است كه داشتن اعتماد به نفس ، با ادعاي استقلال كردن و بريدن از اتكاي به خداي بزرگ فرق دارد. غرض اين نيست كه آدمي از خدا ببرد بلكه مقصود اين است كه انسان در رابطه با وظيفه اي كه خدا برايش معين كرده است با قوت قلب و با بهره گيري از لياقت و مهارت و استعدادش به پيش رود و به گدايي و در يوزگي ديگران نيفتد و از آنها نخواهد كه كار او را انجام دهند ؛ يا در رابطه با مشكل ، راه عجز و لابه در پيش نگيرد و به اين و آن متوسل نشود ؛ تنها به قدرت و عملكرد خود ، آن هم تحت ضوابط و فرامين الهي تكيه كند.

مشاهده قیمت و دانلود سریع