تحلیل و بررسی روانشناسی عشق

تحلیل و بررسی روانشناسی عشق در 63 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی روانشناسی عشق در 63 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

توهم در عشق

هنر عسق ورزیدن

ماهیت عشق

روانشناسي پيوند عاشقانه و مفاهيم عشق

مفاهيم عشق

مثلث عشق

بهاي عشق چيست به جز عشق؟

دوزخ يعني دگر عاشق نبودن

زبانهای عشق

مفهوم و در ک زبان عشق

تغییر زندگی مستلزم باورهای ماست

زندگی پس از طلاق

چه تصمیماتی می توانید بگیرید

هشت اصل برای نگه داری کانون ازدواج و خانوادگی

دوستی و تکامل وجود

تجربه‌های رایج و مشترک در عشق

موار متفاوت تجربه عشق

انواع عشق

خودشیفتگی

گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی

معشوق انعکاسی ازعاشق

معشوق به عنوان موجودی مکمل

هفت سبک عشق ورزی

منابع 

 

قسمتی از متن

مقدمه
برای انسان رسیدن به کمال بدون نوعی از عشق ورزیدن امکان پذیر نیست. بدین گونه هر کس در آرزوی عشق ورزیدن و مورد عشق واقع شدن است. هر چند عده زیادی هستند که بطور کامل ناکام می گردند. امروزه عده ای هستند که می ترسند به نفوذ عشق دیگری سر فرود آورند زیرا تصور می کنند هویت شخص خود را از دست می دهند. عده ای دیگر در ناخود آگاه خود عاشق شدن را ممنوع می کنند چون نمی خواهند مورد خیانت واقع شوند. در این مواقع است که بعلت ناسازگاریهای ناخود آگاه در درون فرد عشق ورزی غیر ممکن می گردد و در مواقع است که روانکاوی یا دوباره سازی روانی تقریبا همیشه موثر است.

توهم درعشق

افراد زیادی هستند که بدلیل عدم تجربه و آموزش کافی همیشه آنچه را که فقط توهمی خیال پردازانه است به عنوان عشق واقعی تعبیر می کنند. البته این توهم ببیشتر پیده ای رایج در میان جوانان است. تنظیم ملاک ها منبی بر تفاوت و تفارق بین عشق راستین و دروعین کار محالی نیست البته نه برای فرد عاشق چون او خود درگیر است بلکه برای بوسیله سوم شخص ناظر. بنظر ویلیام اشتکل روان شناس برجسته توهم در عشق ناشی از رنجیدگی است.

مشاهده قیمت و دانلود سریع