تحلیل و بررسی روانشناسی رشد شخصیت

تحلیل و بررسی روانشناسی رشد شخصیت در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی روانشناسی رشد شخصیت در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

مباني اختلاف شخصيت ها

منش – شخصيت اختصاصي

معاني ديگر واژه اروپائي منش

چگونگي علم آدمي به شخصيت خود

اركان دوگانه شخصيت

مراحل علم به شخصيت

مرحله بدني

مرحله اجتماعي

منابع‌  

 

قسمتی از متن

مقدمه :

بحث و تحقيق را در روان شناسي مي توان هم به صورت تحليلي انجام داد، هم به صورت تأليفي يا تركيبي. بحث تحليلي كه در روان شناسي عمومي و تجربي معمول است به اين صورت است كه حالات و فعاليت هاي گوناگون رواني را به اعتبارهايي دسته دسته كرده و آن ها را زير عناويني چون احساسات، تذكارات، تصورات، تصديقات ذهني تمايلات و انگيزه ها، عواطف و هيجانات،  افعال ارادي وجزآن .... درآورده و هر دسته را جداگانه مورد بررسي و تحقيق قرار دهند و قوانين كلي آن را معلوم دارند. 

بحث تركيبي در روان شناسي عبارت خواهد بود از بررسي وتحقيق درباره كل اين وجود، وجودي كه ما ازآن به لفظ شخص يا شخصيت تعبير مي كنيم – و همچنين از اختلافاتي كه افراد آدمي يا گروه هايي ازآنان از اين حيث با يكديگر دارند. بدين جهت اين بحث را دربرابرروان شناسي عمومي، شخصيت شناسي يا روان شناسي شخصيت  مي ناميم. 

مشاهده قیمت و دانلود سریع