تحلیل و بررسی عواطف در کودکان

تحلیل و بررسی عواطف در کودکان در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی عواطف در کودکان در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

پیشگفتار

عواطف در كودكان (رشد عاطفي)

چگونگي پيشرفت رشد عاطفي

فرايند شكل گيري عواطف

چگونگي تكامل عواطف

ويژگي هاي حالت هاي عاطفي كودك

انواع عواطف كودكان

منشأ ترس

انگيزه هاي ترس آور در كودكان

وضعيت جسمي و ذهني كودك

واكنش هاي مربوط به ترس

پيشگيري از ترس

تفاوت هاي فردي در حسادت

محبت

انگيزه هاي محبت

عوامل مؤثر در عواطف

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

 

قسمتی از متن

مقدمه

عاطفه از ماده عطف به معنای گرایش و انعطافی است که از رهگذر ارتباط فرد با موجود مورد توجه خاص از وی برقرار می گردد و از آن به احساس نیز تعبیر می شود. عامل چنین گرایشی از یک سو اتمدادهای روانی و حالت انفعالی فرد است. و از سوی دیگر شرایط و خصوصیات و جاذبه ای است که در طرف مقابل وجود دارد. عاطفه و احساس در حیات بشر قبل از عقل و ادراک ظاهر می شود و به نخستین روزهای زندگی باز می گردد. از این سو تأثیر عاطفه در عمل نیز از سایر عوامل و انگیزه ها نیرومندتر است و باید همواره تحت کنترل و پرورش ویژه قرار گیرد.

عواطف در كودكان (رشد عاطفي)

عواطف نقش مهمي در زندگي كودك بازي مي كنند و فعاليت هاي روزانه كودك را لذت بخش مي سازند و او را به فعاليت هاي گوناگون مي كشاند. تأثير عواطف بر زندگي و فعاليتهاي كودك هميشه مفيد و نيرو بخش نيست. گاهي اثر منفي مي گذارند. خصوصاً برخي از تحريكهاي عاطفي را به خصوص اگر شديد و مداوم باشد رشد جسماني كودك را دچار اختلال مي كند، آسيب هايي كه عواطف بر رشد جسماني كودك وارد مي آورند ناشي از اختلال ها و بي نظمي هاي حاصله در دستگاه گوارش و خواب كودك است. در چنين حالتي كودك، قدرت تمركز حواس را از دست داده در فعاليت هاي درسي عقب مي افتد. موفقيت و شكست انسان در زندگي، تا اندازه زيادي تابع حالت عاطفي در دوره كودكي است...

مشاهده قیمت و دانلود سریع