پاورپوینت کاربرد تکنیکها در رفتار درمانی شناختی

پاورپوینت کاربرد تکنیکها در رفتار درمانی شناختی در 44 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت کاربرد تکنیکها در رفتار درمانی شناختی در 44 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

بافت رفتاردرمانی شناختی

تکنیکهای مبتنی بر رفتار

فعالسازی رفتاری

شرطی سازی عامل

مواجهه و غرقه سازی

آموزش مهارت

حل مساله

تجویز علامت

آهسته سازی

تکنیک برگردانی عادت

تکنیکهای مبتنی بر شناخت 

بازسازی شناختی

تکنیک تعویق

تغییر شیوه فکر کردن

زمان نگرانی

تهیه داستان وسواس

تکنیکهای مبتنی بر هیجان

تکنیک معیارهای دوگانه

تکنیک نگاه کردن به مشکل از بالکن

تکنیکهای مبتنی بر طرحواره

تکنیکهای مبتنی بر ذهن آگاهی

تکنیکهای مبتنی بر فراشناخت

تکنیکهای گروه درمانی شناختی

تکنیکهای زوج درمانی شناختی

منابع مفید

مشاهده قیمت و دانلود سریع