تحلیل و بررسی اضطراب

تحلیل و بررسی اضطراب در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی اضطراب در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعریفی از اضطراب 

روش پژوهش 

روش نمونه گیری 

ابزارهای اندازه گیری 

مقیاس اضطراب زونگ 

تست ریون

شرح حال 

روش اجرا و گردآوری شرح حال 

شکل و فرم شرح حال نویسی 

تعبیر و تفسیر و استفاده از شرح حال 

محاسن و معایب شرح حال نویسی

شرح حال دانش آموز 

خصوصیات ظاهری

وضعیت تحصیلی

مقیاسهای اندازه گیری

تست شخصیت هالند

تعبیر و تفسیر کلی از مجموعه آزمونها

موفقیتهای ترس آور و اضطرابزا برای فرد 

عوامل بوجود آورنده ترس و اضطراب 

مراحل انجام آرامش عضلانی

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

 

قسمتی از متن

مقدمه
اضطراب عبارت از یک حالت عاطفی است که در آن عامل مبهمی از ترس ناشی از پیش بینی حوادث نامطلبوع در آینده، وجود دارد. این حالت در فرد حتی قبل از آنکه محرک واقعی ترس زا، حضور داشته باشد، اتفاق می افتد. در بسیاری از موارد افرادی که اضطراب را تجربه می کنند نمی توانند علت اضطراب خویش را بیان کنند. البته مواردی نیز وجود دارد که علت اضطراب را در آنها می توان مشخص نمود.، مثلاً در اضطراب از امتحان پیش بینی یک امتحان واکنشهای عاطفی تولید می کند. اضطراب شدید احتمالاً با لرزش دست و بدن عرق کردن، شدت ضربان نبض و تنفس و دیگر واکنشهای فیزیولوژیکی و نیز احساس ترس و افسردگی و ابهام بروز می کند.

مشاهده قیمت و دانلود سریع