نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی

نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه   

فصل اول    

فناوری ماهواره ای و آمار تقریبی آن    

رویکرد نامناسب به ماهواره   

حمله به دین به بهانه مبارزه با بدعت و خرافات    

اشاعه فحشا و بی بند و باری   

نمونه ای از تأثیر ویرانگر ماهوار بر خانواده ایرانی   

رسانه ها و انتقال ارزش ها و پدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل ها      

فصل دوم  

گفتگو با آقای فردین علیخواه مدرس دانشگاه و استاد جامعه شناسی  

نتیجه گیری   

منابع   

 

قسمتی از متن

مقدمه
بدون شک ‘غرب به موازات کسب توانایی ها و اقتدار سرشار مادی و تکنیکی‘در عرصه معنویت و مکارم اخلاقی ‘شدیدا به انحطاط گراییده است و بر این اساس  تنها جوامع غرب ‘بلکه بیشتر جوامع بشری دستخوش بحران های گوناگون شده اند.
اقبال لاهوری ‘اندیشمند پاکستانی ‘سال ها پیش خطاب به تمدن غرب‘چنین سروده است:
زعجب این نیست که اعجاز مسیحا داری        زعجب این است که بیماری تو بیمارتر است
از میان ابزارهایی که فرهنگ ها و تمدن های دیگر را به چالش های جدی کشیده ‘ماهواره است که با هدف تهاجم فرهنگی به دیگر کشورها در عرصه رسانه ها‘جایی برای خود باز کرده است که وقتی پا در عرصه اجتماعی و سیاسی کشورمان گذاشت‘عده ای را به طرفداران و مخالفان افراطی خود تبدیل کند.

مشاهده قیمت و دانلود سریع