آموزش به کمک روش های تغيير رفتار

آموزش به کمک روش های تغيير رفتار در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

آموزش به کمک روش های تغيير رفتار در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docآموزش به کمک روش های تغيير رفتار در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

برنامه تغییر رفتار

تعیین وضع فعلی رفتار و رسم خط پایه

انتخاب روش تغییر رفتار

انتخاب وابستگیهای رفتار

روشهای افزایش رفتار

تقویت مثبت

تقویت منفی 

انتخاب تقویت کننده های مناسب

روشهای ایجاد رفتارهای تازه

یادگیری از راه مشاهده یا سرمشق گیری

تقویت تفکیکی و شکل دهی رفتار

کنترل محرکهای پیامدی

زنجیره کردن وارونه 

روشهای نگهداری رفتار

روشهای کاهش دادن رفتارهای نامطلوب

روشهای مثبت کاهش رفتار

روشهای منفی کاهش رفتار

محروم کردن از تقویت 

مشکلات ناشی از تنبیه 

منابع 

 

قسمتی از متن

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار:
تغییر رفتار به کاربرد مجموعه ای از اصول و فنون یادگیری گفته می شود که هدف آن اصلاح رفتار فرد است و در ان هم ایجاد و افزایش رفتارهای مطلوب مورد نظر است و هم کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب.تغییر رفتار اغلب با رفتاردرمانی معادل به کار می رود زیرا هردوروش بر اصول مشترکی مبتنی هستند.با وجود این هدف رفتاردرمانی غالبا درمان اختلالات رفتاری بیماران روانی است در حالی که هدف تغییر رفتار به طور عمده اموزش مهارتهای تحصیلی و اجتماعی به کودکان عادی و عقب مانده و اصلاح مشکلات رفتارهای تحصیلی و اجتماعی انان و نیز کمک به رفع مشکلات رفتاری نوجوانان بزهکار و ناسازگار است.

برنامه تغییر رفتار:
تغییر دهنده رفتار پیش از ان که عملا دست به کار شود باید برنامه کار خود را مشخص کند و در این برنامه هدف روش و سایر مراحل کار خود را به دقت تعیین نماید بنابراین پیش از معرفی فنون مختلف تغییر رفتار ابتدا برنامه تغییر رفتار را توضیح می دهیم.برنامه تغییر رفتار دارای مراحلی به شرح زیر است...

مشاهده قیمت و دانلود سریع