تحلیل و بررسی اعتماد به نفس

تحلیل و بررسی اعتماد به نفس در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی اعتماد به نفس در 46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه 

پیشگفتار 

خصیصه اعتماد به نفس 

اعتماد به نفس چیست 

نکاتی در مورد اعتماد به نفس 

تعیین اهداف

چه اهدافی دارید 

راه رسیدن به هدف

افزایش اعتماد به نفس 

به دست آوردن فرصت ها با استفاده از اعتماد به نفس 

فرصت ها به سراغ بالیاقت ها می روند    

درس گرفتناز شکست ها

مشخص کردناهداف

قدر فرصت ها را دانستن

به آینده امیدوار بودن

چگونه اعتماد به نفس را وارد زندگیمان کنیم 

علل عدم اعتماد به نفس  

منابع 

 

قسمتی از متن

مقدمه 
اعتماد به نفس با احساس ارزشمند بودن احساسی شکننده و قابل نوسان است که از یک روزبه روز دیگر در تغییراست . از خلال دهها سال مطالعات روانشناسی در می یابیم که اعتماد به نفس با درس گرفتن از اشتباها و تکیه بر نقاط قوت شکل می گیرد . نکته در خور توجه اینکه می توان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد و از آن در راه پیشرفت استفاده کرد . در واقع «اعتماد به نفس » قانون طلایی روانشناسی برای غلبهبر انواع مشکلات و دستیابی به پیشرفت و بهرورزی در زندگی است . اعتماد به نفس چیزی فراتر از یک مؤلفه یا خصیصه شخصیت و وجود آدمی است . عنصری غالب که در هر فکر ،آرزو، خیال یا رفتاری جلوه گر می شود و نوع ارتباط ما را با اشخاص و دنیای پیرامون شکل می دهد .

مشاهده قیمت و دانلود سریع